ENDE

Historie a památky

V dobách minulých žil region Štětska bohatým kulturním i společenským životem. Osídlen byl již od pradávných dob a díky své poloze a úrodné půdě přetrvalo toto osídlení přes dlouhá staletí dodnes. Skoro v každé zdejší vsi se nacházela tvrz, nebo minimálně šlechtický statek. Právě šlechta a církev byly v dobách minulých významnými staviteli, kteří ve zdejší krajině zanechali své stopy do dnešních dob. Původní gotické a renesanční tvrze v Brocně, Sukoradech, Snědovicích a Chcebuzi přestavěli jejich majitelé do podob honosných barokních zámků. Tvrze v Radouni nebo Čakovicích bohužel zanikly v období třicetileté války stejně jako později mnoho dalších stavebních památek ustoupilo modernímu rozvoji. Takto zanikly např. mlýny na říčce Obrtka i zámky v Brocně a na Chcebuzi, stejně jako celé historické město Štětí ustoupilo stavbě modernímu papírenskému závodu.  Jak bylo již řečeno jedním  z významných stavitelů a to nejen v našem regionu byla církev. Právě církevních a sakrálních staveb se v regionu Štětsko  nachází opravdu velké množství. Kostely, kostelíky nebo kaple a kapličky naleznete v každé, i sebemenší vesničce v regionu a nejsou jen lokálního významu. Například kostel sv. Petra a Pavla ve Chcebuzi byl jedním z prvních dvaceti kostelů, které nechal na území tehdejšího Českého knížectví  vystavět kníže Boleslav II. Významná je též i jeho pozdější, barokní výzdoba. Místní kostel, stejně jako kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí svými malbami vyzdobil významný český barokní malíř Josef Kramolín. Při toulkách krajinou si můžete všimnout i velkého množství Božích muk a křížků rozesetých podél cest, ale i v polích a lesích, na místech, kde původní cesty již dávno zanikly a zarostly. Velmi významnými památkami regionu jsou bezpochyby vesnická stavení, která se zachovala v dobrém stavu a i po mnoha desetiletích můžeme obdivovat krásu roubených a hrázděných domů a chalup a šikovnost jejich tehdejších stavitelů. A nejsou to jen chalupy a domky. Obdivovat lze celé usedlosti i budovy hospodářské jako např. Dvůr Jaršlovských v Brocně, které je od r. 1995 chráněnou zónou lidové architektury, pozůstatky barokního mlýna v Čakovicích, nebo barokní solnici v Počeplicích.  Bylo to právě období baroka, které ve zdejším regionu zanechalo nejvíce stop a památek a kdyby někdo region Štětsko pojmenoval přívlastkem „barokní“, bylo by to jistě právem.  Pokud se tedy turisté nenechají odradit moderním vzhledem města Štětí s panoramatem papírenského závodu a vyrazí jen pár kilometrů do okolí za město, objeví překrásná a romantická místa plná historie a krás přírody.

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
30% (165)
 
58% (324)
 
13% (70)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load