ENDE

Lidová architektura

Původní osídlení regionu bylo bezpochyby české, to se však změnilo v období třicetileté války. Původní, české, obyvatelstvo bylo v 17. a 18. století vytlačeno německými osídlenci, přicházejícími ze severněji položených chudších pohraničních končin blíže k úrodnějšímu středu české kotliny.

Odrazem tohoto vývoje je i utváření zdejší lidové architektury. Poměrně brzy, ještě v období tradiční dřevěné výstavby, se zde dospělo k patrovému způsobu budování obytných i hospodářských staveb. Vedle našich tradičních přízemních objektů roubené konstrukce se tak vyskytují i objekty patrové a to celohrázděné nebo s hrázděnou konstrukcí patra. Výskyt staveb roubených je zde také velmi hojný a to roubenek jak přízemních tak patrových s pavlačemi. Roubená zástavba byla však rychle na ústupu, neboť se zde s ohledem na nedostatek lesů v brzké době uplatňuje zástavba zděná. Přízemní nebo patrové domy s jednoduchým členěním se budují nejprve z kamene a později z cihel. Často jsou stavební prvky kombinované, na kamennou podezdívku je postavené buď roubené nebo hrázděné patro. Domy tohoto typu se stavěly v této oblasti (a postupně také v dalších, více či méně přilehlých částech našich zemí) po celé 19. století. Stavbu dřevěných domů, respektive domů z veškerých spalitelných materiálů, zakázala na území habsburského soustátí Marie Terezie. Na mnoha místech však byl zákaz porušován ještě v průběhu 19. století. Lidová architektura v obcích regionu Štěstko velmi utrpěla druhou světovou válkou a následným odsunem německého obyvatelstva. Nově příchozí osadníci neměli ke zdejšímu regionu  i architektuře bližší vazby, a proto bylo často velmi necitelně zasahováno do původní konstrukce domů. Původní roubené a hrázděné domy byly necitelně upravovány a přestavovány. I přes to všechno se ve zdejší lokalitě dochovalo poměrně mnoho ukázek lidové architektury ve své původní a nezměněné podobě a obec Brocno patří od roku 1995 mezi památkové zóny lidové architektury.

BROCNO – památková zóna lidové architektury

Obec – v 19. stol. dokonce městys – má pravidelnou zástavbu. Několik větších statků leželo po obou stranách ulicové návsi a chalupnické usedlosti též lemovaly úzké ulice na východní straně obce. Dominantou Brocna je tzv. dvůr Jaršlovských, velký barokní statek s mohutnou, z daleka viditelnou budovou sýpky s mansardovou střechou a pilastry. Největší urbanistický rozvoj zaznamenalo Brocno v první polovině 18. stol. Dodnes se zde zachovala řada dřevěných hrázděných domů a empírové statky z konce 18. a z počátku 19. století. Jsou zde i domy srubové, většinou patrové s obvazem, dřevěným štítem a pavlačí. Právě díky těmto jedinečným stavením bylo Brocno roku 1995 vyhlášeno památkovou zónou lidové architektury.

CHCEBUZ

V obci se dochovalo mnoho pozdně barokních i empirových domů z konce 18. a počátku 19. stol., některé jsou zděné se štukovým dekorem, jiné jsou roubené. Řada z nich dnes slouží jako rekreační chalupy..

RADOUŇ

Vobci je k vidění několik zajímavých roubených chalup lužického typu se zděnou světnicí, roubeným přízemkem a roubeným patrem, nejstarší z nich jsou datovány léty 1779 a 1808. Jiné domy jsou empírové z počátku 19. století. Hodně domů slouží jako rekreační chalupy.

Vytvořeno 9.8.2011 11:16:50 - aktualizováno 20.2.2012 15:12:35 | přečteno 6169x | Jiří Třísko

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
30% (166)
 
58% (324)
 
13% (70)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load