ENDE

Příroda

Krajina regionu Štětsko je velmi zajímavá. Z úrodného polabského údolí plynule přechází do zvlněné pahorkatiny (tzv. Dokeská pahorkatina) se smíšenými lesíky a zelenými úvaly. Geologicky patří celé území do křídového útvaru druhohor a půda je hlinito-jílovitá.  Průměrná výška krajiny se pohybuje okolo 320 m nad mořem, nejvyšší výška je u Strachal 353 m. n. m. Půdy jsou zde středně těžké a hlinité a velmi úrodné. Díky velmi úrodné půdě bylo tradiční obživou zdejšího obyvatelstva zemědělství, sadařství a pastevectví, k čemuž přibylo před stopadesáti lety velmi výnosné chmelařství. Dodnes je zdejší krajina poseta mnoha poli a políčky zemědělsky obdělávané půdy do nichž jsou v klíněny malé lesní pozemky.

Lesů je na Štětsku velmi málo, i když při letmém pohledu od severovýchodu, budí Štětí dojem města obklopeného mořem lesů. Listnaté lesíky jsou jen v labské nivě, ve zvlněné pahorkatině na severu, na východě převládají smíšené porosty větších nebo menších zalesněných ploch. Východní část území, spravovaného městem Štětí je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (CHKO). Ta byla vyhlášena r. 1976 k ochraně kvádrových pískovců, jež na Kokořínsku vytvořily hustou síť kaňonovitých údolí.

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Akce

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
30% (166)
 
58% (326)
 
12% (70)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load