ENDE

Chráněná území

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko najdeme na rozhraní okresů Mělník, Česká Lípa a Litoměřice. Celá oblast se rozprostírá na území čítající 265 kilometrů čtverečních. Oblast je velmi turisticky hodnotná a zejména za první republiky byla hojně navštěvována pro svoji romantickou a panenskou přírodu. Kokořínsko bylo a je vyhledáváno českými i německými turisty již nejméně od poloviny 19. století. CHKO Kokořínska je velmi zajímavá nejen geologicky, ale i botanicky, zoologicky i architektonicky. Z hlediska lidové architektury je zde zachována řada malebných obcí s roubenými a hrázděnými domy. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR v roce 1976. Území CHKO Kokořínsko zasahuje poměrně velkou částí i do oblastí regionu Štětska. Nachází se zde turisticky velmi zajímavá a atraktivní místa vhodná jak pro pěší turistiku tak pro cykloturistiku. Jedná se především o skalní útvary a masivy jako je např. uměle vytesaná jeskyně Mordloch či skalní útvar Sedm chlebů. Velmi známá jsou též díla, monumentální skalní plastiky Had, Harfenice či jeskyně Máří Magdalény, význačného českého sochaře, Myslbekova předchůdce, Václava Levého, který zde pobýval v I. polovině 40. let 19. století. Tato krásná a romantická místa lze navštívit po žluté turistické trase, která začíná ve městě Štětí a dále pak pokračuje k dalším skalním monumentům jako jsou Čertovy hlavy nebo jeskyně Klácelka.

Chráněný přírodní útvar Radouň I. a II.

Další chráněné území nalezneme v obci Radouň. Chráněný přírodní útvar v Radouni má dvě části o celkové rozloze 2,8 ha, které se nacházejí na opukových stráních ležících v prostoru Brotky severně od obce na stráni u silnice do Křešova a v prostoru Karlovka na stráni jižně od silnice do Čakovic. Hlavním předmětem ochrany na těchto místech je druhově bohaté společenstvo stepních rostlin, z nichž nejnápadnější jsou vstavač vojenský, hořec křížatý, sasanka lesní, len žlutý a koniklec luční. Vstavač Vojenský je vytrvalá bylina dorůstající do výšky 25-50 cm, která je v Červeném seznamu pro Českou republiku uvedená v kategorii silně ohrožený druh (C2). Území v Radouni bylo vyhlášeno Chráněným přírodním útvarem v roce 1983.

Vytvořeno 31.1.2011 12:45:55 - aktualizováno 20.2.2012 15:09:30 | přečteno 5121x | Jiří Třísko

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Akce

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
29% (167)
 
58% (328)
 
13% (72)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load