ENDE

Přírodní zajímavosti

Vstavač

Rostlinstvo

Největší část tohoto území patří do tzv. středoevropské lesní květeny. Původní, hlavní vegetační kryt území tvořily lesy, které byly postupem času nahrazeny kulturními lesními porosty. Nejčastěji pěstovanou dřevinou je borovice lesní, duby ( zimní a letní ), smrk, buk apod. Z cizokrajných dřevin jsou zastoupeny dub červený, borovice černá a vejmutovka.
Lze zde však nalézt i několik území chráněných a vzácných rostlin a to v Radouni a Velkém Hubenově. Chráněné území v Radouni má dvě části, na kterých je hlavním předmětem ochrany druhově bohaté společenstvo stepních rostlin, z nichž nejnápadnější jsou vstavač vojenský, hořec křížatý, sasanka lesní, len žlutý a koniklec luční. Orchidejové stráně u Velkého Hubenova jsou významným nalezištěm stepní květeny na Úštecku. Největší vzácností jsou tu vstavač osmahlý, který tu vykvétá na konci dubna s koniklecem lučním a sasankou lesní.

Živočišstvo

Ze savců je nejpůsobivější větší lovná i škodná zvěř. Po druhé světové válce byl na několika místech vysazen muflon. Ze škodné se roztroušeně vyskytuje liška, často pronásledovaná jako nositel vztekliny. Velmi vzácně se vyskytuje jezevec, případně kuna lesní i skalní. U vody je možné zahlédnout i ondatru pižmovou. Z lovné pernaté zvěře je dosud hojný pouze bažant obecný, často pěstovaný uměle v líhních. Kromě běžných druhů zpěvného ptactva zde najdeme slavíka obecného i hrdličku zahradní.

Vytvořeno 31.1.2011 12:46:22 - aktualizováno 20.2.2012 15:08:22 | přečteno 5749x | Jiří Třísko

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Akce

1.9.2023 - 30.9.2023
3D TISK NA ŽIVO
1.9.2023 - 30.9.2023
OBRAZY ŠTĚTSKAVšechny akce

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
29% (167)
 
58% (328)
 
13% (72)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load