ENDE

Stračí

Stračí

Obec Stračí, která se německy jmenovala Stratschen, je vzdálena necelé 2 km východně od města Štětí, k němuž je od roku 1960 integrována. Katastrální území má plošnou výměru 517 hektarů (Bernau). Na severovýchodě sousedí s Radouní a krátký úsek je společný s Brocnem, na východě hraničí s Ješovicemi, na jihu s Počeplicemi a na západě se Štětím. V r. 1888 zde bydlelo v 59 domech 326 obyvatel. R. 2000 mělo Stračí 158 trvale bydlících osob.

Mapa

Stavební památky

V dolní části návsi stojí kaple, pocházející podle letopočtu ve štítě z r. 1818 , zasvěcená svatým Janu a Pavlovi, mučedníkům římským. Kaple má čtvercový půdorys s odsazeným zaobleným závěrem, na bočních fasádách jsou lizény, na průčelí pilastry, uvnitř je placková klenba. V zasklené skřínce uvnitř bývala umístěna soška Madony.Při lesní cestě z Ješovic do Brocna, v její polovině, stojí nedaleko od sebe dvě barokní kapličky. První, zasvěcená P. Marii a pocházející z konce 1 . stol., má čtvercový půdorys s půlkruhovýmzávěrem, na bocích jsou pilastry, na průčelí zdvojené lizény. Vstupní branka je půlkruhově sklenutá a nad ní je trojúhelníkový štítek, uvnitř je valená klenbička. Kaple se nazývala Marianska, nebo U krasneho obrazku. Vminulých dobách semo svátku P.Marie chodívalo ze Štětí procesí. Nedaleko od Marianské poutní kapličky, při někdejší dálkové lesní cestě z Liběchova do Radouně, stojí tzv. Hraběci kaple, postavená r. 1720 na místě, kde snědovičtí poddaní jedné lednové noci přepadli a zastřelili svého krutého pána hraběte Johanna Wratislawa Claryho. Tuto stavbičku tvoří jednoduchý čtvercový pilíř, postavený z pískovcových kvádrů, s okosenými rohy, při nárožích jsou vidět zbytky pilastrů a na všech čtyřech průčelích vynikají ploché výklenky se stlačeným obloukem. Srubové domy s hrázděnými patry, dřevěnými štíty a pavlačemi a pozdně empírové domy ve Stračí pocházejí z doby kolem r. 1 50. V obci se dnes mnoho objektů užívá jako rekreační chalupy.

Fotogalerie Stračí

Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
Stračí

Stračí

 
 
Vytvořeno 14.4.2011 18:05:53 - aktualizováno 20.2.2012 14:50:33 | přečteno 5241x | tana

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
29% (167)
 
58% (328)
 
13% (72)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load