ENDE

Snědovice

Snědovice (19)

Obec Snědovice nazývalo německé obyvatelstvo Schnedowitz. Obec je dnes sídlem obecního úřadu Snědovice, pod nějž je začleněno dalších 9 vesnických sídel: Bylochov, Křešov, Lomy, Mošnice, Nová Ves, Strachaly, Střížovice, Sukorady, Velký Hubenov.

Plošná rozloha katastru obce Snědovice měří 553 hektarů, na severu hraničí se Střížovicemi, na východě se Strachaly (a Lomy) a Křešovem, na jihu leží území obce Čakovice, na západě Velešice a Malešov. Největší rozmach zaznamenaly Snědovice koncem 19. stol., kdy zde stálo 80 domů s 583 německými obyvateli. V té době naprostá většina občanů vyznávala římsko-katolické náboženství, kromě jedné židovské rodiny.Nynější počet stálých obyvatel je 274 osob.

Mapa

Etymologie názvu

(ÚJČ) Původní jméno bylo Smědovice. Pravděpodobně se jednalo o ves lidí smědych, tj. lidí snědých tváří.

Stavební památky

Nejvýznamnější budovou ve Snědovicích je barokni zámek, vybudováný v letech 1677 - 80 na místě zchátralé renesanční tvrze. Půdorys zámku má podobu zalomeného písmene L, směřujícího od jihu k západu kratším severním křídlem. V první polovině 19. stol., za vlastnictví liběchovských Veithů, byly přistavěny dvě nárožní věže, rozšířeno západní křídlo a sjednocen fasádní dekor. Dalšímajitel AugustinMiller zámek zmodernizoval, založil u něho park a nechal postavit některé hospodářské budovy. Z jeho popudu se zvýšilo západní křídlo o jedno podlaží a objekt se půdorysně uzavřel jednopatrovým traktem, který je na východě napojen na bývalý špýchar.
Po druhé světové válce je zámek v majetku státu a je v něm umístěn Ustav socialni peče pro tělesně postižene z celé České republiky. V ústavu je místo pro 5 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, rozsáhle zrekonstruovaných v letech 1970–76 . Při přestavbě se objevila část renesančního malovaného stropního trámu. Dnes je zámek z části jednopatrová a částečně dvoupatrová budova s nádvořím uprostřed. Její průčelí je členěno vysokými pilastry a kamenná brána má bosované ostění a rozeklaný štít. Nad okny v 1. patře jsou trojúhelníkové a segmentové frontony. Do dvora před zámkemvede z ulice trojosá empírová brána, po jejíž bocích jsou bývalé hospodářské budovy z 1. pol. 19. stol., nyní upravené pro rehabilitaci chovanců.

Ve středu obce při hlavní ulici stojí kaple z r. 1856 , zasvěcená Neposkvrněnému početí P. Marie. Její půdorys je pravoúhlý, nároží jsou zaoblená, boky a průčelí jsou spárované. Vchod je půlkruhově zaklenutý, ve štítě je kruhové okénko a zvoničkový nástavec.

Škola byla postavena v r. 1865, do té doby chodili školáci částečně do Chcebuze, částečně do Střížovic. Od 1. 1. 1878 se vyučovalo ve dvou třídách a navštěvovalo ji průměrně 112 žáků. Několik let po válce byla škola zrušena a v současné době je přestavěna na obytný dům.

Ve Snědovicích je také hojně zastoupena lidova architektura. Jsou zde domy dřevěné srubové z 18.–19. stol., např. čp. 22  z r. 1776 , čp. 56 a četné další, datované kolem r. 1876. Proti kapli stojí zděný dům se „sluncovými“ vraty a letopočtem 1849.

Renesanční mlyn a pekarnu chleba vybudoval r. 1555 Václav Vlk z Kvítkova se svou manželkou Mandalenou, jak hlásá kamenná deska, zazděná do štítové zdi dnes už bývalého mlýna. Objekt byl v minulosti několikrát přestavován a jako součást panství měnil i své majitele. Po Augustu Millerovi jej v letech 1925–1945 vlastnil poslední německý majitel Wenzel Schestak.

Fotogalerie Snědovice

Snědovice (1)

Snědovice (1)

 
Snědovice (10)

Snědovice (10)

 
Snědovice (11)

Snědovice (11)

 
Snědovice (12)

Snědovice (12)

 
Snědovice (13)

Snědovice (13)

 
Snědovice (14)

Snědovice (14)

 
Snědovice (15)

Snědovice (15)

 
Snědovice (16)

Snědovice (16)

 
Snědovice (17)

Snědovice (17)

 
Snědovice (18)

Snědovice (18)

 
Snědovice (19)

Snědovice (19)

 
Snědovice (2)

Snědovice (2)

 
Snědovice (20)

Snědovice (20)

 
Snědovice (21)

Snědovice (21)

 
Snědovice (22)

Snědovice (22)

 
Snědovice (23)

Snědovice (23)

 
Snědovice (24)

Snědovice (24)

 
Snědovice (25)

Snědovice (25)

 
Snědovice (28)

Snědovice (28)

 
Snědovice (29)

Snědovice (29)

 
Snědovice (3)

Snědovice (3)

 
Snědovice (30)

Snědovice (30)

 
Snědovice (31)

Snědovice (31)

 
Snědovice (4)

Snědovice (4)

 
Snědovice (5)

Snědovice (5)

 
Snědovice (6)

Snědovice (6)

 
Snědovice (7)

Snědovice (7)

 
Snědovice (8)

Snědovice (8)

 
Snědovice (9)

Snědovice (9)

 
 
Vytvořeno 31.1.2011 12:50:14 - aktualizováno 20.2.2012 14:52:45 | přečteno 7573x | Jiří Třísko

Vyhledávání

Mapa regionu Štětsko

Akce

Anketa

Našli jste na webu informaci, kterou jste hledali?
 
30% (166)
 
58% (326)
 
12% (70)
Všechny ankety a kvízy
 
Informační centrum města Štětí, Obchodní 547, 411 08 Štětí, tel.: 416 812 715, email: infocentrum@steti.cz
load