Rybaření

Labe je dnes čistá řeka plná ryb a stává se opravdovým rájem rybářů. Řeka je velice zajímavá svými rameny, zátokami, různými přítoky a také jámami, které se za vyššího stavu zalijí a vytvoří malé laguny plné kapitálních ryb.

V úseku od jezu Štětí (zdymadlo Račice) ř. km 818,9 až k jezu v Dolních Beřkovicích ř. km 830,5 se nachází rybářský revír Labe 13 a od Račického zdymadla k ř. km 801,9 tj. asi 1 km nad obcemi Libotenice na PB a Lounky na LB (ve směru k Roudnici n. L.) je rybářský revír Labe 11 – 12. Dalším rybářsky zajímavým revírem je revír  Veslařský kanál Račice.

Rybářské lístky

Rybářské lístky vydávají od 1.7.2011 obecní úřady obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, na základě písemné žádosti.
Žádost si můžete stáhnout, nebo si ji vyzvednout na MěÚ ve Štětí v informacích, v kanceláři č. 28. K žádosti je nutné připojit doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž), děti do 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce.

Kontaktní osoba : pí. Volfová,  tel. 416 859 314
Městský úřad Štětí, odbor životního prostředí, kancelář č. 28