Brocno

Brocno je na Štětsku nejvýznamnějším místem, kde se setkáváme se zachovanou lidovou architekturou. Také proto bylo Brocno vyhlášeno r. 1995 chráněnou zónou lidové architektury. Kromě lidových staveb stojí na návsi ještě kaple sv. Prokopa a socha sv. Prokopa,která byla postavena r. 1711.
V obci jsou hrázděné domy, empírové statky z konce 18. a z poč.19. stol. a barokní zámek (nepřístupný).
Na návsi se nachází socha sv. Prokopa z r. 1711. Od roku 1995 je Brocno památkovou zónou lidové architektury.

Mapa