Hněvice

Jméno Hněvice znamenalo původně ves lidi Hněvovych, Hněva bylo mužské osobní jméno.

Malá, původně zemědělská obec, leží na levém břehu Labe naproti štětskému Ostrovu. Větší část zástavby se nachází v záplavovém pásmu řeky Labe a byla těžce postižena velkou povodni r. 2002. Mezi zástavbou obce a řekou Labe vede přes Hněvice pobřežní silnice z Račic do Horních Počapel. Katastr Hněvic také protíná železniční koridor Praha – Ústí nad Labem s nádražím Hněvice, které ovšem slouží především obyvatelům Štětí.

Obec Hněvice nemá skutečné stavební památky a tak jedinou významnější stavbou v katastrálním území Hněvice je železniční stanice, postavená a uvedená do provozu v roce 1851 jako součást levobřežní trati z Prahy do Podmokel.

Mapa