Počeplice

Počeplice se původně jmenovaly Početli, z toho vznikl tvar Počaply. Počeplice jsou pak podle významu slova menší nebomalé Počaply. Jméno Počaply původně označovalo ves počaplů, ovšem není zcela jasné, co toto slovo znamenalo.Víme, že vzniklo ze slovesa čapnouti, které mělo dva významy:
1) chytit a 2) nářeční a málo používané čapnout (si) = sednout si na bobek, nebo dřepnout si. Při první variantě neumíme určit, jestli se jednalo o význam „polapit někoho“, nebo „polapit něco“ ve významu ukrást. Ať tak nebo onak, bylo to jméno výsměšné, kterým obdařili ves posměváčci ze sousedních vesnic.

Mapa

Stavební památky

Barokní budova solnice z 1. poloviny 18. stol. je dodnes nejvýznačnější stavbou ve vsi. Později byla používána jako špýchar a potom i jako chlév. Patrová budova má na fasádě zbytky pilastrů a rámování oken a dvoudílné štíty mají trojúhelníkové vrcholy. K solnici patřila také krásná klenutá barokní brana, generálně opravená r. 2000.

Na návsi ulicového typu je pseudogotický kostelik sv. Jana Křtitele ze 2. poloviny 19. stol. Má podélný půdorys s půlkruhovým závěrem, nad průčelím je čtyřboká věžička.

Ve vsi jsou také domy z počátku 19. stol., datované 1810, 1831, 1847 . Jsou srubové, zděné i hrázděné, s dřevěnými štíty a s pavlačemi. Většinou jsou užívány jako rekreační chalupy.