Stračí

Obec Stračí, která se německy jmenovala Stratschen, je vzdálena necelé 2 km východně od města Štětí, k němuž je od roku 1960 integrována. Katastrální území má plošnou výměru 517 hektarů (Bernau). Na severovýchodě sousedí s Radouní a krátký úsek je společný s Brocnem, na východě hraničí s Ješovicemi, na jihu s Počeplicemi a na západě se Štětím. V r. 1888 zde bydlelo v 59 domech 326 obyvatel. R. 2000 mělo Stračí 158 trvale bydlících osob.

Mapa

Stavební památky

V dolní části návsi stojí kaple, pocházející podle letopočtu ve štítě z r. 1818 , zasvěcená svatým Janu a Pavlovi, mučedníkům římským. Kaple má čtvercový půdorys s odsazeným zaobleným závěrem, na bočních fasádách jsou lizény, na průčelí pilastry, uvnitř je placková klenba. V zasklené skřínce uvnitř bývala umístěna soška Madony.Při lesní cestě z Ješovic do Brocna, v její polovině, stojí nedaleko od sebe dvě barokní kapličky. První, zasvěcená P. Marii a pocházející z konce 1 . stol., má čtvercový půdorys s půlkruhovýmzávěrem, na bocích jsou pilastry, na průčelí zdvojené lizény. Vstupní branka je půlkruhově sklenutá a nad ní je trojúhelníkový štítek, uvnitř je valená klenbička. Kaple se nazývala Marianska, nebo U krasneho obrazku. Vminulých dobách semo svátku P.Marie chodívalo ze Štětí procesí. Nedaleko od Marianské poutní kapličky, při někdejší dálkové lesní cestě z Liběchova do Radouně, stojí tzv. Hraběci kaple, postavená r. 1720 na místě, kde snědovičtí poddaní jedné lednové noci přepadli a zastřelili svého krutého pána hraběte Johanna Wratislawa Claryho. Tuto stavbičku tvoří jednoduchý čtvercový pilíř, postavený z pískovcových kvádrů, s okosenými rohy, při nárožích jsou vidět zbytky pilastrů a na všech čtyřech průčelích vynikají ploché výklenky se stlačeným obloukem. Srubové domy s hrázděnými patry, dřevěnými štíty a pavlačemi a pozdně empírové domy ve Stračí pocházejí z doby kolem r. 1 50. V obci se dnes mnoho objektů užívá jako rekreační chalupy.