Veselí

Ve vesničce je několik domů z počátku 19. století a jednoduchá sloupová kaplička. V obci se nachází rybník, velmi cenná lokalita z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků.

Mapa