Odhalení soch projektu „Cesta životem – podej mi ruku, podám ti svou“

Zrození, Dospělost, Stáří, Smrt a Universum. To jsou názvy pěti z osmi soch, které budou slavnostně představeny v sobotu 5. listopadu 2011 v parku na návsi v obci Radouň u Štětí. Dřevěné sochy „povstaly“ pod rukama řezbáře Davida Fialy během léta letošního roku v rámci projektu „Cesta životem – podej mi ruku, podám ti svou“ a symbolizují životní cyklus – pouť od narození přes dospívání až k smrti.
Jasanové dřevo, ze kterého díla vznikla, pochází z kmenů nemocných stromů. Ty rostly v parku na radouňské návsi. Na počátku roku 2010 však musely být pokáceny. Za myšlenkou vytvoření soch stojí občanské sdružení „Radouňské baby“, které se nesmířilo s tím, že by po nemocném stromořadí zůstal uprostřed obce jen „pařezový háj“. Představitelky sdružení tak oslovily řezbáře Davida Fialu, který sousoší osmi děl dokončil v říjnu tohoto roku. Projekt finančně podpořilo město Štětí. 

Sochy vznikaly přímo v obci Radouň. Práci řezbáře tak mohli sledovat i místní občané, se kterými David Fiala hovořil i o konečném umístění soch. Skulptury nakonec budou symbolicky stát  na místě, odkud pochází dřevo využité k jejich vzniku. Díla budou volně k vidění pro všechny návštěvníky obce. S jejich životností by podle řezbáře Davida Fialy  neměl být problém. Jasanové dřevo vydrží při dobré údržbě spoustu let. 

Slavnostní předání sousoší bude probíhat na návsi v obci Radouň od 14 hodin. V rámci akce zazní i písně od hudebního uskupení Upanišády.