Mezinárodní den památek a historických sídel otevře ve Štětí i jindy nepřístupné objekty

Město Štětí se 18. dubna 2013 zapojí do oslav Mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci slavnostního dne bude připraven pro štětské základní školy naučný projekt „Toulky štětskou historií“. Během 18. a 19. dubna děti ze tří základních škol projdou prohlídkovou trasu místy nejstaršího osídlení města Štětí, která bude doplněna průvodcovským slovem. Vyprávění bude doplněno fotografiemi starého Štětí a prohlídkou štětského kostela sv. Šimona a Judy s freskami od známého barokního malíře Josefa Kramolína.

  

Zároveň bude speciálně ku příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel otevřen kostel sv. Petra a Pavla na Chcebuzi. Jedná se o jeden z nejstarších kostelů tohoto regionu, který není návštěvníkům běžně přístupný. Původní dřevěný kostel na Chcebuzi byl zasvěcen již roku 993 a je pravděpodobně jedním z dvaceti kostelů, které nechal ve svém českém knížectví postavit Boleslav II. Novostavba chcebuzského kostela pochází z let 1781 – 1784, který je dnes hodnocen jako vynikající barokní architektonická památka se stropními freskami od Josefa Kramolína.

Chcebuzský kostel se otevře veřejnosti v pátek 19. dubna. Pro zájemce o prohlídku bude připravena kyvadlová doprava, která bude odjíždět z Mírového náměstí ve Štětí každou hodinu od 15. do 17. hodin.

Datum 18. dubna bylo pro oslavu historických památek a sídel vybráno v roce 1982 na návrh ICOMOS International organizací UNESCO. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky pořádají pravidelně slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Město Štětí je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska od 1. září 2009 a v rámci svého členství se zasloužilo o zachování významných kulturních hodnot, především nemovitých památek.